Pojď se podívat - come take a look

avatar
(Edited)

EN - I came to a pub in Brno and I found this right in the yard.
Finally a normal pub
CZ - Přišel jsem do hospody v Brně a přímo na dvoře jsem našel tohle. Konečně normální hospoda

img_0.18967317334163075.jpg

Be Hive
Buďte Hive0
0
0.000
8 comments
avatar

Hele ho, rajčata....
!LUV
!BEER

0
0
0.000
avatar

jj má tam všecko co potřebuje 😂

0
0
0.000
avatar

Nice plant Bro it will be bigger :D

0
0
0.000
avatar

that it is in the city with about 500000 inhabitants, in the city center, freely accessible to anyone, the waiter is brave 👋

0
0
0.000
avatar

Hm. To musela být nějaká vyšší cenová skupina. Jinak by se jim do travky na dvoře někdo vymočil.
!LUV

0
0
0.000