Accident . Nehoda

avatar

IMG_20210423_213412.jpg

EN - I accidentally broke a flower while fixing the light, so it had to go out prematurely. It would still be transformed into a hermaphrodite.

CZ - Omylem jsem při opravě světla ulomil kytku , takže musela předčasně ven .Došlo by stejně k přeměně na hermafrodit .

IMG_20210423_215724.jpg

But I didn't have time to pour water over the flower, so the taste would be terrible. All that remained this morning was to clean it and put it in the dryer at 50 degrees for 7 hours. I didn't save it, but the dryer pulled 90 percent of the chlorophyll taste from the flower and the fertilizer can't be smelled, it would be so earthy.
Jenže jsem tu kytku nestihnul prolít vodou takže chuť by byla hrozná . Zbývalo dnes ráno jen ji očistit a do sušičky na 50 stupňů na 7 hodin . Nezachránil jsem to sice ale sušička vytáhla z kytky 90 procent pachuti chlorofilu a hnojivo nejde cítit , bylo by to takové hodně zemité .

IMG_20210423_233249.jpg

I took a few photos of the crystals and it can be seen that those 10 days are missing until maturation.

Udělal jsem pár fotek krystalů a je vidět že těch 10 dní chybí do dozrání .

IMG_20210423_230047.jpg

IMG_20210423_225630.jpg

IMG_20210423_225537.jpg

This is the result of the misfortune of what happened.

Takový je výsledek neštěstí co se stalo .

IMG_20210423_233401.jpg

The model is called Kalashnikov and it is very energetic due to the premature harvesting of the plant.

Model se jmenuje Kalašnikov a je to hodně energické díky předčasnému sklizení rostliny .

IMG_20210423_213412.jpg

I wish you calmer growth

Vám přeji klidnější růst .

IMG_20210423_214328.jpg

Be Hive

Buďte Hive0
0
0.000
2 comments
avatar

I take it that thing dont dry it to fast?


Posted via weedcash.network

0
0
0.000
avatar

When I dry it quickly it loses strength and there is a feeling of fertilizer in it as if I had put a teaspoon of clay in my mouth. I've already tried to dry From fresh plants in a fruit dryer for 5-10 hours and it's just smoking 😉

0
0
0.000