Weed cutting day

avatar

image

Since it is quite rainy this year, the productivity of nature is quite high. A fruitful year in every way. We have a few acres of land inherited from my grandfather in a village very close to the city center. We are currently evaluating it by planting grass. We have planted grain crops there before. We no longer plant grain products due to both the troublesome maintenance and the insufficient return. We will follow such a strategy for a while, since weed care is effortless and the yield is sufficient compared to the effort given.

Bu yıl oldukça yağışlı geçtiği için doğanın verimi oldukça yüksek oluyor. Her açıdan bereketli bir yıl. Şehir merkezine çok yakın bir köyde, dedemden miras olarak kalan bir kaç dönümlük arazimiz var. Şu an orayı ot ekerek değerlendiriyoruz. Daha önce orada tahıl ürünleri ekmiştik. Hem bakımının zahmetli oluşu hem de geri dönüşünün yetersiz oluşu nedeniyle tahıl ürünlerini artık ekmiyoruz. Ot bakımının zahmetsiz oluşu, getirisinin de verilen emeğe oranla yeterli düzeyde oluşu nedeniyle bir süre daha bu şekilde bir strateji izleyeceğiz.

image

Tractors etc. are not used much to mow grass where we live. Grasses in small plots are cut with tools called scythes. There are people who are experts in using a scythe. They do this with an above-normal wage.

Yaşadığımız yerde ot biçmek için traktör vb araçlar pek kullanılmıyor. Küçük arazilerdeki otlar tırpan adı verilen araçlarla kesilir. Özellikle tırpan kullanma konusunda uzman olan kişiler var. Bunlar normalin üstü yevmiye ile bu işi yaparlar.

image

image

I myself cannot use this tool. It is necessary to start using this tool from a young age. Long ago, my father used this tool well. When we stopped using it for a long time, two experts in this business cut our grass for a fee. We also took care of the little things.

Kendim bu aleti kullanamıyorum. Bu aleti kullanmaya küçüklükten itibaren başlamak lazım. Çok önceleri babam bu aleti iyi kullanırdı. Uzun zamandır kullanmaya ara verince bu işin uzmanı iki kişi otlarımızı ücret karşılığında biçti. Bizler de ufak tefek işleri hallettik.

image

image

image

image

image

After the grass cutting process is finished, the grass is chopped into straw with a tool called "pathoz". During the winter, it is given to small or bovine animals.

Ot kesim işlemi bittikten sonra ''patoz'' denilen araçla ot saman olacak şekilde doğranır. Kış aylarında bu küçük veya büyükbaş hayvanlara verilir.

image

image

When heavy work is done under this type of sun, people become very thirsty. Since there is an ice-cold spring in that area, I brought water to the workers at short intervals.

Bu tür güneş altında ağır işler yapılınca insan çok fazla susuyor. O bölgede buz gibi bir kaynaksuyu olduğu için kısa aralıklarla çalışanlara su getirdim.0
0
0.000
1 comments