avatar

๐”ป๐•’๐•Ÿ แดฐแต˜แตˆแต‰ ๐•„๐• ๐•Ÿ๐••๐• ๐•ค๐•™๐•’๐•จ๐•’๐•Ÿ

๐•‹๐•ฃ๐•ฆ๐•– โ„๐•–๐•ง๐• ๐•๐•ฆ๐•ฅ๐•š๐• ๐•Ÿ ๐•€๐•ค ๐•Ž๐•š๐•ฅ๐•™๐•š๐•Ÿ ๐•‹๐•™๐•– ๐•„๐•š๐•Ÿ๐•• - ๐•‹๐•ฃ๐•ฆ๐•ฅ๐•™ ๐•€๐•ค ๐•‹๐•™๐•– ๐•ƒ๐•’๐•จ ๐•†๐•— โ„•๐•’๐•ฅ๐•ฆ๐•ฃ๐•–
WEED
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
WEED can be converted to WEED POWER in a process called staking.
WEED Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
HIVE can be converted to HIVE POWER in a process called staking.
HIVE Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
-754.259 HIVE
HIVE Dollar
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.

History

Completed unstake of 1e-8 WEED
Completed unstake of 1e-8 WEED
Completed unstake of 0.17799367 WEED
Curation reward: 0.00001393 WEED for picyoudyer/what-to-do-when-you-receive-a-cannabis-clone
Curation reward: 0.00011288 WEED for canna-curate/free-stickers-for-the-cannabis-community
Completed unstake of 0.17799364 WEED
Curation reward: 0.00004669 WEED for canna-curate/weedcash-community-highlights-acxuru
Completed unstake of 0.17799364 WEED
Completed unstake of 0.17799364 WEED
Completed unstake of 0.17799364 WEED
Curation reward: 0.0005072 WEED for canna-curate/weedcash-community-highlights-the-cannabis-community-of-the-hive-blockchain
Completed unstake of 0.17799364 WEED
Curation reward: 0.00074957 WEED for canna-curate/weedcash-highlights-and-the-announcement-for-2022-canna-fest
Curation reward: 0.00006804 WEED for picyoudyer/trimming-and-jarring-up-the-big-mack-superstar
Curation reward: 0.00021318 WEED for canna-curate/2022-weedcash-grow-challenge
Started unstake of 1.06796187 WEED
Received stake of 0.00816158 WEED from weedcash
Received 0.00816158 WEED from weedcash Here are your claimed tokens! (0.008162 more WEED were added to WEED POWER)
Curation reward: 0.00011256 WEED for canna-curate/weedcash-community-highlights-ntq8hf
Curation reward: 0.00009985 WEED for happyfrog420-new/zusxbkzf
Curation reward: 0.00032638 WEED for canna-curate/weedcash-community-highlight-s-from-the-past-week
Curation reward: 0.00011125 WEED for artisto/kwriokpe
Curation reward: 0.00009635 WEED for futuremind/lights-out-indoor-cannabis-garden-update
Curation reward: 0.00130132 WEED for canna-curate/weedcash-community
Curation reward: 0.00024567 WEED for canna-curate/highlight-s-from-the-weedcash-community
Curation reward: 0.00007389 WEED for loonatic/51bfmc-we-have-a-winner
Curation reward: 0.00033758 WEED for canna-curate/weedcash-community-highlight-s
Curation reward: 0.00008448 WEED for daltono/we-ate-an-edible-and-fell-asleep-then-woke-up-high-to-discover-our-first-snow-this-winter
Curation reward: 0.00008416 WEED for loonatic/last-top-inspection
Curation reward: 0.00006556 WEED for sonfecisinan/our-cockatiel-and-me-dont-look-at-me
Curation reward: 0.00008893 WEED for derangedvisions/good-bye-gdp-i-will-try-again-later
Curation reward: 0.00007625 WEED for loonatic/rkuvzdcb
Curation reward: 0.00027238 WEED for canna-curate/first-of-the-year-s-weedcash-community-highlights
Curation reward: 0.00011934 WEED for canna-curate/raffle-is-this-friday
Completed unstake of 0.00001959 WEED
Curation reward: 0.00441354 WEED for canna-curate/last-week-of-2021-highlights-of-the-weedcash-community
Curation reward: 0.00011897 WEED for canna-curate/there-are-11-more-raffle-nft-s-up-for-grabs
Curation reward: 0.00056755 WEED for canna-curate/seed-giveaway
Completed unstake of 0.00001957 WEED
Curation reward: 0.0031039 WEED for canna-curate/merry-christmas
Completed unstake of 0.13514105 WEED
Curation reward: 0.00152173 WEED for canna-curate/weedcash-community-highlights-ximj0a
Completed unstake of 0.00001957 WEED
Curation reward: 0.00301246 WEED for canna-curate/weedcash-highlights
Completed unstake of 0.13514103 WEED
Curation reward: 0.00008875 WEED for jonyoudyer/tent-update-playing-with-fire
Completed unstake of 0.00001957 WEED
Completed unstake of 0.13514103 WEED
Completed unstake of 0.00001957 WEED
Completed unstake of 0.13514103 WEED
Curation reward: 3.2e-7 WEED for canna-curate/r3gkw1
Received stake of 1.05960182 WEED from weedcash
Received 1.05960182 WEED from weedcash Here are your claimed tokens! (1.059602 more WEED were added to WEED POWER)
Author reward: 2.1189168 WEED for mondoshawan/re-canna-curate-r3gk6k
Curation reward: 0.00028684 WEED for jonyoudyer/tent-update-lollipopping-and-ipm
Completed unstake of 0.00001957 WEED
Completed unstake of 0.13514103 WEED
Received stake of 0.00019848 WEED from weedcash
Received 0.00019848 WEED from weedcash Here are your claimed tokens! (0.000198 more WEED were added to WEED POWER)
Curation reward: 0.00033277 WEED for jonyoudyer/tent-update-it-s-alive
Curation reward: 0.0000642 WEED for canna-community/nfts-are-now-live
Started unstake of 0.00011744 WEED
Received stake of 0.00011744 WEED from weedcash
Received 0.00011744 WEED from weedcash Here are your claimed tokens! (0.000117 more WEED were added to WEED POWER)
Curation reward: 0.00006556 WEED for canna-curate/38zp6w-weedcash-community-highlights
Completed unstake of 0.13514103 WEED
Curation reward: 0.00006073 WEED for picyoudyer/no-that-is-not-a-maple-leaf
Curation reward: 0.00008521 WEED for artisto/gjdpmsxx
Curation reward: 0.00002338 WEED for canna-curate/the-new-and-improved-weedcash
Started unstake of 0.8108462 WEED
Staked 0.52948499 WEED to mondoshawan
Received 0.00011874 WEED from weedcash Here are your claimed tokens! (0.000119 more WEED were added to WEED POWER)
Received stake of 0.00011874 WEED from weedcash
Curation reward: 0.00001353 WEED for canna-curate/rn7hd-cannabis-community-highlights
Curation reward: 0.00001727 WEED for zarborg/northern-lights-top-leaf
Curation reward: 0.00003631 WEED for jakiro12/harvesting-some-buds-from-my-plants
Curation reward: 0.0000227 WEED for jonyoudyer/big-mack-the-blue-pheno
Curation reward: 0.00002853 WEED for canna-curate/6v6nyx-cannabis-community-highlights
Curation reward: 0.000022 WEED for jonyoudyer/tent-update-the-big-mack-bmx-and-bug-issues
Curation reward: 0.00002202 WEED for canna-curate/5itjwv-cannabis-community-highlights
Curation reward: 0.00002211 WEED for picyoudyer/sneak-peak-of-the-big-mack
Curation reward: 0.00001864 WEED for elricmoonslayer/5-gallon-challenge-day-1
Curation reward: 0.00003437 WEED for canna-curate/d8upa-cannabis-community-highlights
Received 0.00250072 WEED from weedcash Here are your claimed tokens! (0.002501 more WEED were added to WEED POWER)
Received stake of 0.00250072 WEED from weedcash
Curation reward: 0.00002692 WEED for picyoudyer/micro-update-on-my-indoor-cannabis-garden
Received 0.27874175 WEED from weedcash Here are your claimed tokens! (0.278742 more WEED were added to WEED POWER)
Received stake of 0.27874175 WEED from weedcash
Completed unstake of 0.02067699 WEED
Completed unstake of 0.02067698 WEED
Completed unstake of 0.02067698 WEED
Completed unstake of 0.02067698 WEED
Completed unstake of 0.02067698 WEED
Completed unstake of 0.02067698 WEED
Started unstake of 0.12406189 WEED
Received 0.12406189 WEED from weedcash Here are your claimed tokens! (0.124062 more WEED were added to WEED POWER)
Received stake of 0.12406189 WEED from weedcash
Completed unstake of 8.05245485 WEED
Completed unstake of 8.05245485 WEED
Completed unstake of 8.05245485 WEED