avatar

๐’ฎ๐’ถ๐“‡๐’ถ๐’ฝ (๐“Œ๐’พ๐“‰๐’ฝ ๐’ถ๐“ƒ โ๐’ถ๐“Ž๐“‰๐’ธ๐’ฝโž)

I guide while waving around my spatulawand and flinging edible glitter; call me a Kitchen Witch, a midwife for your soul ... because Spiritual Director sounds too lofty.
avatar
Digital 3d and 2d Background artist, concept artist, illustrator, and currently an animator in training
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
social wep3 hive ambasador somalia
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
Photographer, Traveler, Quick learner
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
๐Ÿก Abandoned buildings ๐Ÿก View and read all about the abandoned buildings from all over ๐Ÿก
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
Decentralization icon & advisor. With undeniable faith in the tokenized economy & trustless consensus of a global people.
WEED Power
0.00019595
Vote Value
0.00000000
avatar
Stuart is a husband, father, and family carer. He also writes short stories, poetry, and is working on a cycle of non-fiction essays about the USA. #MECFS #Aspergers #ADHD
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
A woman of few words, usually no more than 50 of them!
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
Nature | La Vie | Senior Curieuse
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
foreign languages, learning, writing, blockchain technologies
WEED Power
0.60812917
Vote Value
0.00000590
WEED Power
10.06996788
Vote Value
0.00022679
avatar
Nature | Summers | Coffees | Books ๐Ÿ“–
WEED Power
0.0000412
Vote Value
0.00000000
avatar
Write. Save. Travel. Repeat.
WEED Power
56.45247335
Vote Value
0.00213242
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
Streamer de jugeos Moviles y P2E Juegos en la blockchain NFT - Mobile and P2E game streamer Games on the NFT blockchain
WEED Power
125.08763039
Vote Value
0.00599878
avatar
A Homesteaders Badge For All Homesteading Related Creators & Curators!
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
Civil engineer /Upholstery artists
WEED Power
0.42921829
Vote Value
0.00000375
avatar
Photography/content/Writing
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
Content Creator, writer
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
Curating for @curie Keep Spreading The Massive Vibes! MEDIA::PROMOTIONS::ART::MUSIC::LIFESTYLE::TRENDS::CULTURE::ACTIVISM::GLOBAL NEWS::CRYPTOSPACE & FUN!
WEED Power
0.79952574
Vote Value
0.00000842
WEED Power
0.00105781
Vote Value
0.00000000
avatar
A seeker, a blogger, and traveler to forgotten places and through life
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
Wedding, Baby & Family Photographer ๐Ÿ“ธ Editor ๐Ÿ–ฅ
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
People are people
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
Chocolate Lover * Photography * Healthy food * Fiat 500
WEED Power
0
Vote Value
0
avatar
mujer luchadora, soรฑadora y creativa
WEED Power
0
Vote Value
0